<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Liidien generointi

Vinkit laadukkaiden liidien generointiin – näin löydät liidit, jotka etenevät myynnissä

Tervetuloa kuulemaan liidien generoinnin tyypillisistä haasteista ja niiden ratkaisuista complex sale -ympäristössä. Viiden tietoiskun sarja tuo markkinointipäättäjille näkemystä liidin laatuun vaikuttaviin tekijöihin ja ratkaisumalleja haasteiden selättämiseen.

Mavenfirst pattern

1. JAKSO

Mistä aloittaa liidin laadun kehittäminen? 

Ensimmäinen tietoiskumme pureutuu suoraan liidien generoinnin ydinhaasteeseen: mistä johtuu, että markkinoinnin hankkimat liidit eivät etene myynnissä?

Tietoiskussa kuulet, miten selvität, millaisista liideistä myynti hyötyy eniten. Liidien laatuun panostamalla nostat markkinoinnin liiketoiminnallista vaikuttavuutta organisaatiossa.

 

HubSpot Video

 

Mavenfirst pattern
HubSpot Video

 

2. JAKSO

Mitä tehdä, kun liidit tulevat vääristä organisaatioista? 

Complex sale -ympäristössä kohdeyritysten määrä on rajallinen ja oikeita yrityksiä on hankala tavoittaa.

Saat konkreettisia työkaluja siihen, miten varmistat, että myynnin ja markkinoinnin kohderyhmä on sama ja että teillä on yhteinen kuva ihanneasiakkaista.

 

Mavenfirst pattern

3. JAKSO

Miksi ette saa kiinni oikeita päättäjiä?

Suurten kokonaisuuksien myyminen vaatii useamman päätöksentekijän osallistumisen ostoprosessiin. 

Kuulet keinoja, joilla sitoutat myynnille relevantit päätöksentekijät markkinointiinne ja tarjoat konkreettista tukea myynnille.

 

 

 

HubSpot Video

 

Mavenfirst pattern
HubSpot Video

 

4. JAKSO

Miten varmistat, että teemanne kiinnostavat juuri oikeita henkilöitä?

Markkinointia haastaa usein tilanne, jossa liidi kuuluu oikeaan kohderyhmään ja hän on päättävässä asemassa, mutta ei kuitenkaan ole kiinnostunut viestistänne.

Miten löytää ne henkilöt, jotka puhuvat samaa kieltä kanssanne?

 

 

 

Mavenfirst pattern

5. JAKSO

Miten löydät yritykset, jotka ovat oikeassa ostoprosessin vaiheessa?

Haluavatko myyjänne päästä keskusteluihin kohdeyritysten kanssa jo ennen tarjouspyyntövaihetta? Vai onko teille tärkeämpää, että teiltä kysytään silloin kun tarve on jo herännyt?

Tule kuulemaan vinkkejä siihen, miten tavoitat juuri teille sopivassa ostoprosessin vaiheessa olevat päättäjät.

 

HubSpot Video

 

 

Mavenfirst pattern