<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
hero-pattern

Toimintamallit, jotka tuovat suurimman hyödyn complex sale -markkinointitiimeille

https://mavenfirst.com/hubfs/Mavenfirst/Kotisivuilla%20k%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4t%20kuvat/Kuvaus%208.4.2021_3381.jpg
hero-pattern
highlight-pattern

Tässä webinaarissa keskitymme niihin toimintamalleihin, jotka ovat jalkautettu vain harvoihin complex sale -markkinointitiimeihin, mutta joille näemme erityisen painoarvon. Toimintamallit perustuvat sekä omaan että kansainvälisiin tutkimuksiin ja parhaisiin käytäntöihin, ja ne ovat osoittautuneet erittäin toimiviksi.

Avaa esitysmateriaali tästä.

Agendalla —

Toimintamallin tavoitteena on asettaa oikeat tavoitteet oikeassa muodossa.

Tärkeimpiä työkaluja on vastuullisten tunnistaminen ja nimeäminen: Kuka asettaa tavoitteet? Kenellä on lupa muuttaa tavoitteita? Lisäksi esimerkiksi SMART-kaavalla varmistetaan, että tavoitteet ovat oikeassa muodossa.

Toimintamallin tavoitteena on parantaa markkinointiorganisaation kykyä kommunikoida markkinoinnin arvoa.

Keskity ainakin kahteen elementtiin: analyysiin ja itse raporttiin.

OOR-malli auttaa mittaamaan tavoitteita oikein ja erottamaan esimerkiksi taktiset mittarit markkinoinnin johtamisen ja liiketoimintavaikutuksen mittareista.

Hyvä suunnitteluprosessi kuvaa nykytilan ja tavoitepisteen, sekä matkan näiden kahden välillä.

Suosittelemme vesiputousmallia markkinoinnin suunnittelussa, mutta emme toteutuksessa. Rooleilla on jälleen suuri merkitys: Kuka päättää markkinoinnin prioriteetit ja esimerkiksi sen mistä teemoista kampanjat toteutetaan?

Lyhyesti tavoitteena on vastata kysymykseen kenelle markkinointia kohdistetaan?

Toimintamalleissa voidaan kuvata parhaat käytänteet kohderyhmän kirkastamiseen, kuten ICP ja Most Wanted. Tärkeintä on tässäkin tunnistaa kuitenkin mekanismi siihen, miten kohderyhmät valitaan, millä kriteerein, ja miten niitä hallinnoidaan?

Varaa aika ja keskustele asiantuntijamme kanssa markkinointinne kehittämisestä

Teemme yhteistyötä suurten ja keskisuurten IT-, teollisuus- ja asiantuntijayritysten kanssa. Olemme teille oikea kumppani, jos kaipaatte apua markkinoinnin tuloksellisuuden kehittämiseen.