<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
hero-pattern

Tee markkinoinnin kaupallinen vaikuttavuus näkyväksi complex sale -ympäristössä

Autamme markkinoinnin ylintä johtoa ja kunnianhimoisia markkinointitiimejä markkinoinnin kaupallisen vaikuttavuuden kehittämisessä complex sale -ympäristössä. Yhteistyömme tähtäävät esimerkiksi liidistä liikevaihtoon -prosessin tehostamiseen, asiakkuuksien laajentamiseen, uusien markkinoiden avaamiseen, markkinoinnin toimintamallien ja arvon kommunikoinnin parantamiseen tai tiimin osaamisen kasvattamiseen.

https://mavenfirst.com/hubfs/Mavenfirst/Kotisivuilla%20k%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4t%20kuvat/Kuvaus%208.4.2021_3007.jpg
hero-pattern
highlight-pattern
highlight-pattern highlight-pattern

OPAS

eebaad994720731899162b5249255967 1

OPAS

Account based -markkinoinnin aloittaminen

Pohditko, miten lähteä liikkeelle strategisen ABM:n toteuttamisessa? Materiaalimme opastaa sinut vaihe vaihteelta onnistuneen account based -markkinoinnin suunnitelman rakentamiseen. Luo suunnitelma, joka sitouttaa myös myynnin ABM:n toteuttamiseen!

LATAA OPAS
highlight-pattern

Kumppaninne markkinoinnin kehitysprojekteissa

Olemme erikoistuneet markkinointiin complex sale -ympäristössä, jossa  myyntiprosessit ovat pitkiä ja monivaiheisia. Tuomme tueksesi pitkän kokemuksemme  complex sale -ympäristön markkinoinnista sekä uusimman tutkimustiedon ja testatut toimintamallit. Yhdessä kartoittamalla löydämme markkinoinnin tärkeimmät kehityskohteet joiden ratkaisemisessa autamme tilanteeseen sopivalla tavalla. Olemme kumppaninne markkinoinnin kehitysprojekteissa tai pidemmissä yhteistöissä. Roolimme vaihtelee tarpeenne mukaan advisory-kumppanuudesta projektipäällikkö-palveluun. Tärkeintä meille on, että markkinointi tuo yrityksellenne arvoa ja kaupallisia tuloksia.

Kumppaninne markkinoinnin kehitysprojekteissa

 

Olemme erikoistuneet markkinointiin complex sale -ympäristössä, jossa  myyntiprosessit ovat pitkiä ja monivaiheisia. Tuomme tueksesi pitkän kokemuksemme  complex sale -ympäristön markkinoinnista sekä uusimman tutkimustiedon ja testatut toimintamallit. 

Yhdessä kartoittamalla löydämme markkinoinnin tärkeimmät kehityskohteet joiden ratkaisemisessa autamme tilanteeseen sopivalla tavalla. Olemme kumppaninne markkinoinnin kehitysprojekteissa tai pidemmissä yhteistöissä. Roolimme vaihtelee tarpeenne mukaan advisory-kumppanuudesta projektipäällikkö-palveluun. Tärkeintä meille on, että markkinointi tuo yrityksellenne arvoa ja kaupallisia tuloksia.

 

 

Erityisosaamisemme —

Tutkimuksemme mukaan markkinoinnin liiketoiminnallisen arvon kommunikointi on iso haaste useassa organisaatiossa. Tämä johtuu tyypillisesti puutteellisista toimintamalleista ja epäselvistä tavoitteista ja mittareista. Lisäksi tuloksia raportoidaan eri sidosryhmille usein liian taktisella tasolla.

Autamme sinua:

 • linkittämään markkinoinnin ja liiketoiminnan tavoitteet toisiinsa ja vahvistamaan markkinoinnin roolia organisaatiossa.

 • luomaan tehokkaat prosessit ja toimintamallit tavoiteasetantaan.

 • kouluttamalla ja valmentamalla markkinoinnin mittaamisen eri tasojen hyödyntämiseen OOR™- ja SMART-mallien mukaisesti.

 • rakentamalla pelikirjat, ohjeistukset ja raportointipohjat markkinoinnin mittaamiseen ja arvon kommunikointiin eri sidosryhmille.

Markkinoinnissa lähdetään liian usein kehittämään nykytekemistä tai aloittamaan uusia kokeiluja suoraan taktisen tekemisen ja kampanjoiden kautta. Oli kyse mistä markkinoinnin suuntauksesta tahansa, kun strategia ja tavoite unohtuvat, jäävät vaikuttavuus ja tehokkuus paitsioon.

Autamme sinua:

 • generoimaan myynnille tarjouskantaa tarkasti rajatusta kohderyhmästä.

 • toteuttamaan onnistuneen ABM-siirtymän aina strategiasta suunnitteluvaiheeseen, toiminnan kehittämiseen ja skaalaamiseen.

 • tehostamaan markkinoinnin nykyistä tekemistä uusilla, tuloksekkailla toimintamalleilla.

 • konkretisoimaan kohderyhmäsi ICP- ja Most Wanted-listaksi, joilla markkinoinnin vaikuttavuuden osoittaminen helpottuu. 

 • saamaan enemmän irti Go-To-Market -suunnitelmista, kun tavoittelette uusille markkinoille pääsyä. 

 • tukemaan suunnitelmien käytäntöön viemisessä Advisory- tai PMO-mallilla.

Lataa case-kuvaukset projekteistamme:

Globaalin IT-asiantuntijayrityksen Suomen yksikölle 156 myyntiliidiä tarkasti rajatusta kohderyhmästä

Tunnettuuden kasvattaminen uudessa kohderyhmässä – 20 % avainkohderyhmästä tavoitettu ensimmäisen 6 kuukauden aikana

Kokemuksemme mukaan useimmat markkinoinnin pullonkaulat taklataan toimintaa kehittämällä. Toimenpiteissä mennään metsään, kun selkeä tavoite ja etenemismalli kampanjan läpivientiin puuttuu. Vuosisuunnitelmat ovat liian usein kopioita edellisiltä vuosilta. Selkeät prosessit markkinoinnin ison kuvan ja kampanjatason suunnitteluun poistavat ad hocia, lisäävät tehokkuutta ja työtyytyväisyyttä. Haluaisitko parantaa markkinoinnin roolia ja vaikuttavuutta yrityksessäsi?

Olemme mukana kehittämässä markkinoinnin toimintaa:

 • luomalla selkeät ja tuloksekkaat suunnitteluprosessit – Go-To-Market, ABM, vuosisuunnittelu sekä kampanjasuunnittelut.

 • tuomalla parhaat käytänteet markkinoinnin toimintamalleihin, joilla poistat ad hocia, varmistat markkinoinnissa onnistumisen ja tehostat myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä.

 • dokumentoimalla markkinoinnin ydintehtäviä asiakasvalintaohjeistuksesta kampanjoiden läpivientiin.

 • tukemalla markkinointitiimejä Centre of Excellence -työskentelyn aloittamisessa, jotta varmistetaan osaaminen, kyvykkyydet ja tehokas skaalaaminen tietyn markkinoinnin osa-alueen ympärillä.  

 

Lataa case-kuvaus:

Myynnin ja markkinoinnin toimintamallien kehittäminen tunnettuuden kasvattamiseksi

Tutkimuksemme mukaan 87 % markkinointipäättäjistä pitää osaamiseen investoimista tärkeänä. Toisaalta 82 % päättäjistä kokee tiiminsä osaamisen puutteellisena.

Autamme sinua ja tiimiäsi osaamisen kehittämisessä:

 • yrityskohtaisilla valmennuksilla esimerkiksi tavoiteasetantaan, mittaamiseen ja raportointiin, ABM:ään, liidistä liikevaihtoon -prosessiin ja markkinoinnin arvon viestimiseen liittyen.

 • säännöllisillä markkinoinnin ylimmän johdon Executive Roundtable -keskustelutilaisuuksilla. Hae mukaan.

 • vuosittaisilla sertifikaattivalmennuksilla. Tutustu valmennuksiin.

 • vuosittaisilla tutkimuksilla complex sale -ympäristöön liittyen. 

 • säännöllisillä webinaareilla ja uutiskirjeillä complex sale -markkinoinnin ajankohtaisista aiheista.

Kunnianhimoinen markkinointijohto haluaa kokemuksemme mukaan osoittaa markkinoinnin kaupallisen vaikuttavuuden muulle liiketoiminnalle ja tehdä markkinoinnista aidon Profit Centerin. Matka kohti Profit Centeriä on kuitenkin haastavaa rakentaa ja näkymä nykytilanteeseen isossa kuvassa on vaikea määrittää.

Autamme sinua markkinoinnin ylimmässä johdossa:

 • rakentamaan vision ja tiekartan markkinoinnin matkasta cost centeristä profit centeriin.

 • arvioimaan, missä tiimisi menee osaamisen ja valmiuksien suhteen Mavenfirstin maturiteettimallilla.

 • sparraamalla kanssasi vaihtuvista, sinulle relevanteista teemoista.

 • tunnistamaan, miten asiakkaasi ostavat Mavenfirstin Ostoprosessianalyysilla.

 • luomaan yrityksellesi kumppanistrategian sopivimpien markkinointikumppanien valintaan. 

 • taloudellisesti haastavina aikoina valitsemaan markkinoinnin säästötoimet niin, etteivät ne uhkaa markkinoinnin kaupallisia tuloksia.

Näin autamme —

Tyypillinen yhteistyömme etenee strategiatyön ja diagnostiikan kautta analyysiin, jonka jälkeen rakennetaan suunnitelma ja toimintamallit, jotka viedään käytäntöön. Muutos varmistetaan valmennuksella ja osaamisen kehittämisen ratkaisuilla.


Tyypillisiä kehitysohjelmiamme complex sale -ympäristössä —


 • Onnistunut ABM-siirtymä strategian laatimisesta pilottiohjelmiin ja skaalaamiseen

 • ABM-toiminnan kehittäminen yksittäisistä piloteista kohti systemaattisesta vaikutusta

 • Myynnin, markkinoinnin ja liiketoiminnan yhteistyömallien rakentaminen complex sale -ympäristössä

 • Liidistä liikevaihtoon -prosessin kehittäminen liidin määrittelyn, laadun ja haltuunoton selkeyttämisellä

 • Markkinoinnin kaupallisen vaikuttavuuden kiihdytyskaista kaupallisen vaikuttavuuden tunnistamisesta toimenpidesuunnitelmaan ja jalkauttamiseen

 • Markkinoinnin tavoitteiden, mittareiden ja raportoinnin kirkastaminen ja markkinoinnin arvo näkyväksi eri sidosryhmille

 • Go-To-Market -suunnitelma ja jalkauttaminen kaupallisten tulosten varmistamiseksi tarkasti rajatussa kohderyhmässä

 • Tiekartta ja toimintamallit markkinoinnin matkalle cost centeristä profit centeriin

 

 

 

 

 Mavenfirstin konsultti Joonas Hakkarainen on mukana muun muassa markkinoinnin kehitysohjelmissa ABM:ään, myynnin ja markkinoinnin yhteistyöhön, markkinoinnin arvon kommunikoimiseen ja liidiprosessin kehittämisessä 

 

 

 

Meistä sanottua —

highlight-pattern

"Arvostan ammattimaista ja systemaattista osaamista tällaisen projektin johtamisessa ja sisällöllisessä asiantuntijuudessa. Henkilöt olivat osaavia ja hallitsivat oman vastuualueensa erinomaisesti."

Petri Ylenius

Director - Sales & Account Management, Partner, Mercuri International Oy

highlight-pattern

"Mavenfirst on tehnyt taustatyönsä hyvin ja heillä on aito halu auttaa. Arvostan myös, että suunnittelussa ei tyydytä aina siihen ensimmäiseen versioon, vaan sitä sparrataan eteenpäin."

Jani Myllymaa

Liiketoimintajohtaja, Point Group Oy

highlight-pattern

"Mavenfirstin kokonaisvaltainen paneutuminen asiakkaan bisnekseen ja sparraava, mutta välitön, asenne on auttanut meitä luomaan hyvää kivijalkaa strategiselle markkinoinnin kehittämiselle. Vahvan tiimipelin myötä oma osaamisemme on myös karttunut jatkuvasti ja yhteistyötämme leimaakin innostava yhteisen kehittämisen ja kehittymisen meininki."

Ilona Suominen

Customer Journey Lead, Gofore Oyj

Miksi keskustella kanssamme? —

Ymmärrys complex sale -ympäristöstä

Olemme erikoistuneet markkinointiin complex sale -ympäristössä ja asiakkaidemme myyntiprosessit ovat pitkiä. Tiedämme, miten markkinointi saadaan tukemaan liiketoimintaa, vaikka myyntiprosessi olisi esimerkiksi neljä vuotta, päätöksentekijöitä yli 10 ja lopullinen asiakkuuden arvo useita miljoonia. Tämän tiedon haluamme tuoda avuksesi. Osaamisemme ei rajoitu vain markkinointiin, vaan ymmärrämme myös myynnin maailman, kuten asiakaskohtaiset myyntisuunnitelmat.

pattern-circle pattern-dot Mavenfirstin asiantuntijat työpajassa määrittämässä ratkaisua complex sale -markkinoinnin tyypillisimpiin haasteisiin.

100 % tyytyväisyystakuu

Lähtökohtamme on, että markkinointi tuo arvoa yritykselle. Olemme erikoistuneet projekteihin, joissa lopputulos on aina sidottu mitattaviin myynti- ja liiketoimintatavoitteisiin. Tulokset ovat syy, miksi me olemme olemassa ja joiden tekemisessä me olemme hyviä. Tämän takia annamme projekteillemme takuun.

pattern-circle pattern-dot Tulokset ja tavoitteet ohjaavat Mavenfirstin asiantuntijoiden tekemistä ja tarjoamme asiakkaillemme 100 % tulostakuun

Yhteistyömallit maailmanluokan asiakaskokemukseen – NPS yli 60

Meihin voit luottaa. Toimintatapamme on proaktiivinen. Jaamme osaamistamme jatkuvasti ja haastamme sinua ajattelemaan. Mikäli ongelmia tulee, tuomme ne esiin ratkaisukeskeisesti. Arvostamme avointa viestintää ja emmekä jätä sinua yksin. Kannamme vastuumme, tuloksia unohtamatta.

pattern-circle pattern-dot Mavenfirstin asiantuntijoita istumassa pöydän äärellä ja työskentelemässä ratkaisujen parissa maailmanluokan asiakaskokemuksella.

Miten voimme auttaa juuri sinua?

Ota meihin yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, miten voimme parhaiten auttaa markkinointinne kehittämisessä.